ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

 

 


ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΚΑΝΝΑΒΑΙΩΝ - ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Γράφει ο αείμνηστος Κων. Ι. Καναβός, Δασονόμος, στο μοναδικό πόνημά του (Αθήνα 1980), ''Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΚΑΝΑΒΑΙΩΝ'' : <<Όπως πρέπει να γνωρίζουμε την Εθνική μας Ιστορία, έτσι και κατά κύριο λόγο πρέπει να γνωρίζουμε και την οικογενειακή μας ιστορία >>.
Από το παραπάνω βιβλίο θα γνωρίσουμε όλοι την πολλή ενδιαφέρουσα οικογενειακή μας ιστορία που συνδέεται με πολλά Εθνικά γεγονότα και γι' αυτό το λόγο, θα ενδιαφέρει πρόσωπα και εκτός του οικογενειακού μας περιβάλλοντος.
Η λέξη Κανναβός πρωτοαπαντάται στον Αριστοτέλη, όπως αναφέραμε στην ετυμολογία της, αλλά ως ό όνομα Κανναβός εμφανίζεται στην Ελληνική ιστορία γιά πρώτη φορά το 1203. Κοιτίς, ρίζα των Κανναβαίων υπήρξε η Κωνσταντινούπολη και μετά την άλωση πολλοί Κανναβαίοι διεσκορπίσθηκαν σε πολλά σημεία κυρίως της παλαιάς Ελλάδος, για να φύγουν την δουλεία των Τούρκων.
Στη συνέχεια και σταδιακά θα περιγράψουμε την ιστορία μας ως το κατωτέρω ευρετήριο:

E Y Ρ Ε Τ Η Ρ Ι Ο

- Από τις Σταυροφορίες μέχρι την Άλωση ................. σ. 1
- Από την Αλωση της Κων/πόλεως μέχρι το 1455 ...... σ. 2
- Από το 1455 στην ορεινή Ναυπακτία ...... σ. σ .........σ. 2
- Από το 1800 πλήρες γενεαλογικό...... σ.σσσ σ .........σ. 3
- Πρώτος Διοικητής ορεινής Ναυπακτίας
1805σ .........σ. 3
- Απόπειρα δολοφονίας Αναγνώστη Κανναβού
1810 ...σ. 3
- Ανατίναξη οικίας Αναγνώστη Κανναβού
1816 ...........σ. 4
- Δηλητηρίαση του Αναγνώστη Κανναβού ..................σ. 5
- Ο Αλή Πασάς στην Ορεινή Ναυπακτία!
1817. .......... σ. 6
- Μύηση Κανναβαίων στη Φιλική Εταιρεία ................. σ. 7
- Νέο σχέδιο εξόντωσης των Κανναβαίων από Αλή .....σ. 8
- Ύπουλο ξεκλήρισμα της οικογ. Κανναβογάννη
1820. σ. 9
- Η Κηδεία, αυτοσυκράτηση απο ηγούμ. Δαμιανόαπ.ό .σ.10
- Οδυνηρό κρέμασμα του Θεόδωρου από Αλή α
1820.. σ.11
- Γεώργιος και Αναγνώστης. Αγωνιστές του
1821.......σ.12
- Από τους αγωνιστές στους πολιτικούς. Νίκος.... ......σ.13
- Ιωάννης Κανναβός.Βουλευτής-υπουργός
1868-1953 σ.14
- Από την Άνω Χώρα στην Περιθιώτισσα. Αθανάσιος ...σ.15


Επόμενη Σελίδα 2
 
.