ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ ΑΘΩΝΑ -

ΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑ (1.500 ΥΨ.)
ΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑ (1.500 ΥΨ.)
ΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑ (1.500 ΥΨ.)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

..ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 6/19 2005

ΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑ (1.500 ΥΨ.)
ΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑ (1.500 ΥΨ.)
ΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑ (1.500 ΥΨ.)
ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ