ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ ΑΘΩΝΑ -

ΚΕΡΑΣΙΑ (750 ΥΨ.)
ΚΕΡΑΣΙΑ (750 ΥΨ.)
ΚΑΡΜΗΛΙΟΝ ΟΡΟΣ - ΥΠΕΡΑΝΩ ΚΕΡΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

..ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 6/19 2005

ΚΕΡΑΣΙΑ (750 ΥΨ.)
ΣΚΗΤΗ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ - ΚΕΡΑΣΙΑ (750 ΥΨ.)
ΚΑΡΜΗΛΙΟΝ ΟΡΟΣ - ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ
ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ