2η ΣΕΛΙΔΑ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ
ΚΟΛΛΥΒΑ & ΚΟΛΥΒΑ=
αρχικά σήμαινε κόκκο δημητριακών καρπών .

ΚΟΛΛΥΒΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΟΛΛΥΒΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2008
ΚΟΛΛΥΒΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2010
ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

..ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΛΑΚΑΣ (ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ 7)
Η λέξη προέρχεται από τον κόλλυβο (αρχαία ελληνικά), που
Ευλογούνται και προσφέρονται προς τιμή του Αγίου.

ΚΟΛΛΥΒΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2007
ΚΟΛΛΥΒΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2009

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 2009
ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ