3η ΣΕΛΙΔΑ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ

ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙ
ΑΜΒΩΝΑΣ
ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

..ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΛΑΚΑΣ (ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ 7)

ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΠΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΝΕΣΤΩΡ
ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ