........................................................................................................................ΑΡΧΙΚΗ .................................................................................................