ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ
1) ΠΑΣΧΑ
& ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ
2)ΤΟΥ ΘΩΜΑ
3)ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ


ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ


ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Η Ανάσταση του Χριστού είναι ιστορικό γεγονός και τα ιστορικά γεγονότα αποδεικνύονται αληθινά με ιστορικές μαρτυρίες, με αυτόπτες και αυτήκοους μάρτυρες και αξιόπιστες καταθέσεις.
Οι αποδείξεις για την Ανάσταση του Χριστού έχουν ακριβώς αυτά τα στοιχεία.
Σχεδόν κανένα άλλο ιστορικό γεγονός δεν έχουμε τόσες μαρτυρίες όσες γαι το γεγονός της Αναστάσεως. Ολόκληρη η Καινή Διαθήκη είναι βιβλίο ή φάκελλος με μαρτυρικές καταθέσεις για το γεγονός αυτό. Σ' αυτή καταθέτουν οκτώ μάρτυρες: τέσσερις Ευαγγελιστές (Ματθαίος, Μάρκος, Λουκάς, Ιωάννης), και τέσσερις απόστολοι (Πέτρος, Παύλος, Ιάκωβος, Ιούδας). Οι τρεις απ' αυτούς είναι μαθητές από τους δώδεκα (Πέτρος, Ιωάννης και Ματθαίος) και οι δύο μαθητές των μαθητών (Μάρκος και Λουκάς). Οι τελευταίοι τρεις ήταν εχθροί του Χριστού και έγιναν μαθητές και απόστολοι, όταν τον είδαν αναστημένο.
Στους μάρτυρες λοιπόν της Αναστάσεως έχουμε εχθρούς και φίλους, έχουμε αυτόπτες και αυτήκοους. Εκτός όμως απ' αυτούς, υπάρχουν και χιλιάδες άλλοι μάρτυρες που καταθέτουν στο δικαστήριο της ιστορίας για την Ανάσταση.
Είναι οι πεντακόσιοι, στους οποίους εμφανίσθηκε ο Χριστός στη Γαλιλαία. Όταν ο απόστολος Παύλος έγραφε για την εμφάνιση αυτή στους Κορινθίους, πολλοί απ' αυτούς ήταν ζωντανοί ακόμη, και οι Κορίνθιοι μπορούσαν να τους βρουν και να τους ρωτήσουν.
Είναι μετά οι τρείς χιλιάδες που πίστεψαν με το πρώτο κήρυγμα του Πέτρου. Και δεν κήρυξε ο Πέτρος μετά από πενήντα ή εκατό χρόνια, αλλά πενήντα μέρες μετά την Ανάσταση και δέκα μέρες μετά την Ανάληψη. Και μάλιστα μίλησε με θάρρος ελέγχοντας τους σταυρωτές του Χριστού: <<Αυτόν που σεις σταυρώσατε αναστήθηκε και εμφανίσθηκε μετά την ανάστασή Του και τον είδαμε τόσοι άνθρωποι. Αναστήθηκε όπως προφήτεψαν οι προφήτες>>. Όλοι ήταν σύγχρονοι του γεγονότος και μπορούσαν να το εξακριβώσουν, κανένας όμως δεν το διέψευσε.
Μερικοί ρωτούν, γιατί κανένας από τους ιστορικούς της εποχής δεν έγραψε για την Ανάσταση του Χριστού. Όλοι ξέρουμε, ότι την εποχή εκείνη έζησε ο Ιουδαίος ιστορικός Ιώσηπος, ο οποίος έγραψε γύρω στο 100 μ.Χ. στη Ρώμη. Ήταν φανατικός φαρισαίος και φυσικά μισούσε τους χριστιανούς. Έβλεπε με φθονερό μάτι το εξάπλωμα της Εκκλησίας του Χριστού. Πως λοιπόν να γράψει για την Ανάσταση του Χριστού; Η σιωπή του είναι μάλλον υπέρ της Ανάστάσεως. Κι αν ακόμη έγραφε δεν θα ήταν σπουδαία η μαρτυρία του, αφού δεν υπήρξε αυτόπτης και αυτήκοος μάρτυρας. Θα έγραφε μόνο ό,τι άκουσε από άλλους.
Εκτός όμως από τους ιστορικούς υπάρχουν τα ζωντανά μνημεία, που βεβαιώνουν το γεγονός της Αναστάσεως. Τέτοια είναι η Κυριακή ημέρα και η παρουσία της Εκκλησίας στο κόσμο.
Οι αρνητές της Αναστάσεως του Κυρίου έχουν διατυπώσει ορισμένες θεωρίες, νομίζοντας πως έτσι κάνουν κάτι εναντίον της. Αυτές είναι: 1) Οι μαθητές έκλεψαν το σώμα του Χριστού και μετά διέδωσαν ότι ο Χριστός αναστήθηκε. 2) ο Χριστός δεν πέθανε πραγματικά πάνω στο σταυρό, αλλά έπεσε σε βαθύ λήθαργο και 3) οι απόστολοι έπαθαν παραίσθηση. Θα τις εξετάσουμε αμέσως.
ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ;
Επόμενη σελίδα